Oversättningar

Behöver du ha ditt svenska testamente, dina medicinska uppgifter, papper, betyg eller brev översatta till nederländska? Det kan jag göra åt dig!
IJag har mycket erfarenhet av att översätta juridiska texter för polisen och domstolen, utdrag ur folkbokföringen, t.ex. personbevis, betyg, kommersiella texter och medicinska texter.
Jag översätter mest från svenska till nederländska, men också åt andra hållet.

Jag ser till att du får en professionell, korrekt och snabb översättning av din text.
www.THE-DISHES.com
AVGIFTER
Översättningar svenska-nederländska:
Översättningar nederländska-svenska:
Auktoriserade översättningar:
Lägsta avgift för ett uppdrag:

€ 0,15 per ord
€ 0,16 per ord
€ 0,18 per ord
€ 17,50
Dalahast

Dessa belopp är exklusive BTW 19% (MOMS)