Tolka

När man går på läkarbesök kan det vara bra att ha någon med sig för att underlätta samtalet. Någon som kan förebygga missförstånd. Även i andra situationer kan det kännas tryggt att ha en tolk med sig.
Jag står på Amsterdam domstols tolklista och arbetar regelbundet som tolk där. Jag tolkar också för advokater och notarius publicus. Dessutom har jag erfarenhet av att guida svenska turister och har ett betyg i medicinska kunskaper för tolkar.
www.THE-DISHES.com
AVGIFT
€ 50,-- per timme exklusive BTW 19% (MOMS)
Dalahast