Lektioner i svenska

Du är en svensk företagare i Nederländerna. Det är viktigt för dig att din nederländska personal kan svenska. Jag ser till att de lär sig svenska på så sätt att de kan använda det på jobbet.
Sedan 1991 har jag ordnat kurser i svenska som främmande språk. Det har jag gjort för privatpersoner och företag, både i egen regi och för en del språkinstitut. Jag tar mycket hänsyn till elevens mål med kursen; varför han/hon vill lära sig svenska, hur svenskan ska användas i första hand och vilka förutsättningar eleven har. Ingen elev och ingen kurs är likadana.
www.THE-DISHES.com
AVGIFTER
Privata kurser i svenska:
Företagskurser i svenska:

€ 25,-- per timme
€ 75,-- per timme
Dalahast

Dessa belopp är ej momspliktiga.