Lektioner i nederländska som främmande språk

BeHar du nyligen flyttat hit för bosättning eller arbete? Då kan jag hjälpa dig att lära dig språket så du snart kan fungera i samhället. Även om du redan kan en del nederländska och vill finslipa det, kan jag stå till tjänst.
1993/1994 gick jag en kurs för att bli lärare i nederländska som främmande språk. Sedan dess har jag ordnat kurser för privatpersoner och företag, både i egen regi och för en del språkinstitut. Mest erfarenhet har jag av engelskspråkiga och svenskspråkiga elever. Jag tycker det är mycket viktigt att eleven kan använda nederländska så fort som möjligt.
www.THE-DISHES.com
AVGIFT
Privata kurser i nederländska:
Företagskurser i nederländska:

€ 25 per timme
€ 75 per timme
Dalahast

Dessa belopp är ej momspliktiga.