Kontakt

När du vill anlita någon av mina tjänster, får du gärna ringa mig eller kontakta mig per e-mail. Då kan vi reda ut vad för sorts uppdrag det gäller, omfattningen och tidplan.

Drs. Madeleine J. Kiers-Bolink
Nieuwendammerdijk 37
1025 LC Amsterdam
www.THE-DISHES.com

tel:
fax:
mobil:

e-mail:

020-6324153
020-6324153
06-10878415

info@madeleinekiers.com
Dalahast